Protesta, Ibinayad ng mga Anakpawis sa Dagdag-singil sa Kuryente’t Tubig Ngayong Buwan (PR)

Press Release
28 February 2011

Papalaking kita ng mga korporasyon sa kuryente’t tubig, papataas ang singil

Protesta ang ibinayad ng mga anakpawis sa panibagong dagdag-singil sa tubig at kuryente ngayong katapusan ng buwan.

Disclaimer | What you are reading is either a press release/ statement or a manifesto. These materials do not go through our editorial process and do not reflect our policy or position.

Sa mga tanggapan ng Manila Water at Meralco sa EDSA, nagpa-tatak ng “Tutol kami sa pagtaas ng singil sa kuryente/tubig, Serbisyo hindi negosyo!” sa kanilang mga bill ang mga nagbababayad. Nagtayo ng maliit na booth ang Anakpawis Partylist sa mga naturang tanggapan upang bigyang boses ang hinaing ng mamamayan sa pamamagitan ng pagpapa-tatak ng kanilang mga bill at pagsasagawa ng noise barrage.

Mula sa katapusan ng Pebrero, magbabayad ng dagdag na P58 kada buwan ang mga kostumer ng Manila Water na karaniwang kumokonsumo ng 30 cubic meter kada buwan, at dagdag na P60.88 naman ang mga kustomer ng Maynilad na may parehong konsumo.

Magtataas naman ng 11.84 sentimo ang generation charge ng Meralco ngayong buwan – o dagdag na P11.95 dagdag na bayarin kada buwan para sa kumokonsumo ng 100 kwh, at P35.52 kada buwan para sa kumokonsumo ng 300 kwh.

“Dobleng hagupit ang pagtaas ng singil sa kuryente’t tubig, at sa gitna ng sunud-sunod na bugso ng pagtaas ng presyo ng langis at mga batayng bilihin, bugbog na bugbog na ang mamamayan,” ani Cherry Clemente, Anakpawis Secretary General.

“Batayang pangangailangan ng tao ang tubig at kuryente tao para mabuhay. Pero sa dahil sa pagsasamantala ng malalaking negosyante, ipinagkakait sa atin ang mga batayang serbisyong ito.Parang tayong binabalik sa kweba ng mga sinaunang tao kung saan walang access sa kuryente at maiinom na tubig ang tao,” pahayag ni Clemente.

Tinuligsa ng Anakpawis ang lalong paglaki ng kita ng mga kumpanyang kumokontrol sa kuryente’t tubig habang papalaki rin ang sinisingil sa mamamayan.

Ang netong kita ng Meralco para sa unang siyam na buwan ng 2010 ay lumaki ng 80% mula sa nakaraang taon, at nagkakahalaga na ng P9.15 bilyon. Ang netong kita naman ng Maynilad sa unang siyam na buwan din ng 2010 ay lumaki ng 52% at nagkakahalaga ng P3.54 bilyon. Ang sa Manila Water naman ay lumaki ng 24% sa halagang P3.23 bilyon.

Ang kabuuang netong kita ng tatlong higanteng kumpanya ay katumbas na ng sahod ng 136,800 minimum wage earner sa Metro Manila sa buong taon. Samantalang ang halos isang daang pisong dagdag na bayarin sa kuryente at tubig ng isang pamilya ay maaaring katumbas na ng kanilang budget sa pagkain para sa isang buong araw.

“Tagos sa buto ang pagkakait ng hustisyang panlipunan sa mamamayang anakpawis – malayo sa mga pangako ng pagbabago ng administrasyong Aquino. Hindi kami nakikipag-papahabaan ng pisi, kaya huwag nang antayin ng rehimeng Noynoy na dumaluyong ang galit ng mamamayan,” babala ni Clemente.

Reference:
Cherry Clemente
Anakpawis Secretary General

Share This Post