Contemplacion sa Ordinario

Ni RICHARD R. GAPPI
Bulatlat.com

I.

Ang Overseas Workers Welfare Administration (OWWA)
ay kumukolekta ng $25 sa bawat nakarehistrong OFW.

Itinatakda ng Migrant Workers Act na P100 million
dapat ang ilaan para sa legal assistance ng mga OFW.

Bago maupong pangulo, P50 milyon
ang pondo na inabutan ni Pangulong Aquino
para sa legal assistance ng mga OFW.
Ngayong 2011,
ang budget na nakalaan dito ay P27 milyon.

II.

Tatlong taon nang nakakulong
sa China si Sally Ordinario-Villanueva.
Nitong huling buwan o tatlong araw lang ba,
bago siya bitayin,
nalaman ng mga kinauukulan na siya
ay niloko at nagamit lamang
ng mga sindikato ng droga at kriminal?

III.

Remittance ng mga OFW mula sa Mainland China noong 2008:
4,669 US dollars
Remittance ng mga OFW mula sa Mainland China noong 2009:
12,937 US dollars
Remittance ng mga OFW mula sa Mainland China noong 2010:
21,596 US dollars.*

Kabuuang remittance ng mga OFW sa bansa noong 2008:
16,426,854 US dollars
Kabuuang remittance ng mga OFW sa bansa noong 2009:
17,348,052 US dollars
Kabuuang remittance ng mga OFW sa bansa noong 2010:
18,762,989 US dollars.

IV.

Narinig ko ang balita.
Nalungkot ako.
Pagkatapos,
nagalit ako.
Kaya ako nakatula.
Marahil,
sa pagitan ng
lungkot at galit ay
ang tula:
ang pag-ibig.

Ang nalulungkot
ay nakakagawa ng tula.
Ang nagagalit
ay nakakagawa ng tula.
Ngunit ang pinakamagandang tula
ay ang tula ng pag-ibig.

5:47PM, Miyerkules, 30 Marso 2011
Sa Garahe ni Pedro
Angono, Rizal, Pilipinas

Ang mga figures (in thousand) ay mula sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas na makikita sa
http://www.bsp.gov.ph/statistics/keystat/ofw.htm

Share This Post