Mga bato

Ni MARK ANGELES
Bulatlat.com

May mga batong nakasalansan sa likod ng barikada
sa bukana ng Barangay Corazon de Jesus.

Nasa panig sila ng mga nangangamba
na matibag ang kanilang sinisilungan
pagdating ng dapithapon.

Maging ang mga bato ay naghihintay—
nananabik na sila ay magamit pang muli

dahil saan nga ba sila nagmula
kundi sa katawan din ng mga itinindig na pader
ng mga itinaguyod na bahay?

Piniraso sila mula sa tagiliran
tulad ng tinapay.

Ilang sandali pa, magliliparan na sila
papunta sa mga kaaway
kasama ng mga basyo ng suka at ketsap.

Ang Barangay Corazon de Jesus
na saksi at kumupkop sa mga hikbi at himutok

ay magbabagong-bihis
at magiging lunan ng digmaan—
tanggulang yari sa mga bisig at dibdib

at mga puso, mga pusong naging kamao,
mga kamaong kasintigas bato.

Share This Post

One Comment - Write a Comment

  1. HAHAHA. Ayoss!

Comments are closed.