Gitnang-uring viral videos at aspirasyon

Ni ROLAND B. TOLENTINO
Bulatlat.com

Kulang sa 30 porsyento ang may akses sa Internet sa bansa (2010). Pero ayon sa usual na market segmentation, 20 porsyento ng market ang kategorya’y gitnang uri at isang porsyento ang mataas na uri. Matagumpay ang pagkatagos ng Internet sa bansa na pati ang 10 porsyento ng mataas na bahagi ng mababang uri ay nakumbinsi na rin sa global na panuntunan ng pagkagitnang uri.

Ang karaniwang dahilan para magkaroon ng computer at Internet access ay para sa tulong-edukasyon ng bata sa bahay. Pedagogical ang dahilan ng lehitimasyon ng Internet at computer use. Gayunpaman, marami pa ring itinuturo ang Internet, lampas sa tradisyonal na definisyon ng edukasyon. Kasama rito ang akulturasyon sa gitnang uring gawi, sa pagkatadtad ng Internet ng mga advertising at negosyong naghahatid hindi lamang ng makabagong literacy kundi ng makabagong komoditi at serbisyo.

Ang Youtube ang isa sa pangunahing portal ng Internet pedagogy sa gitnang uring panuntunan. Pag-aari ng Google, ang Youtube ay mayroon tatlong bilyong video views kada linggo. Sa ulat ng Mashable Social Media (http://mashable.com/2006/10/30/are-you-an-average-youtube-user/), narito ang inaakalang edad at profile ng Youtube viewer:
From a sample of 41,000 active user profiles we collected some rather unsurprising statistics. Based on the profile info supplied, the age of an average YouTuber is 27, with 20% being 35 or older – a bit more mature, perhaps, than the kids over at MySpace. Be aware, however, that finding the age of social networking users is a challenge – this method involves simply grabbing the reported age from the profile, which is only 100% accurate if everyone tells the truth. Other methods are problematic, too – this weekend Nielsen NetRatings suggested that one-third of YouTube’s audience is over 45. They’re measuring audience, not registered members – they use some downloadable software to do that…

Ayon pa sa site, kung ang average na video ay dalawang minuto, ang mga Youtube viewer ay may “quality time” na isang oras at 18 minuto kada araw. Interesante ang informasyon dahil sinisiwalat na mas may edad ang demographics ng Youtube, pati na rin ang quality time ng pakikiniig sa Youtube bilang platform ng gitnang uring aspirasyon.

May 2.3 milyong hits ang magkahiwalay na halikan ng pop star na si Katy Perry at Los Angeles-based na modelong Ivan Dorschner. Kilig factor, na kahit hindi “wholesome” ang show ng singer para sa liga ng teenager at mas bata pang fans, ang panghihikayat ni Perry at ang oportunidad ng isang Filipino (Filipino American para mas exakto) na itindig ang bandila ng bansa (at bansang pagkamacho, kabataan, at romantiko). Ang link sa video ay: http://www.youtube.com/watch?v=TKE95-yG_PY

Kahit pa ang eksena ng pagkakilig–staged na pagkawindang at romantisismo–ay isang pagtatanghal lang (may hinahalikang lalake si Perry sa bawat stop ng show ng kanyang international tour), ang mga diskusyon pa rin ay tumalakay sa openness na ng bansa sa liberal na pananaw sa sex at sexualidad, pati ang kapasidad ng bansa (at ng representatibong pagkalalake nito) na tumugon sa global na panuntunan.

Sa mas malayong distansya ng planeta, ang pagtatanghal ni Madonna sa breaktime ng Super Bowl ay naging isang viral hit. Heto ang link sa video: http://www.youtube.com/watch?v=ROkhklj0ZGs

Ang mga dating hindi nanonood ng premier American football game ay biglang nagkaroon ng interes dito, pati ang mga bakla at lesbianang hindi pasok sa demographics ng palabas. “Reclaiming her (pop queen) throne,” naman ang buzz ng talakayan, pati sa lokal na Facebook. Matagumpay ang pagtatanghal ni Madonna na kasama ng mga komersyal ay mas naalaala pa ito kaysa sa mismong laro. Breaktime show pa lang, ulam na!

Queer ang fandom sa dalawang pop stars dahil mismong ang katawan, awitin, at pagtatanghal ng pop stars ay nagpapahiwatig ng kalabisan at fluidity ng sexualidad. Doubly-queer ito kung ito ay pinapanood mula sa poder ng bansa dahil sa wanna-be attitude ng gitnang uri at gitnang-uring wanna-be’s na magkaroon (din) ng global na lehitimasyon. Ang identifikasyon sa queer body at wanna-be being ay nahulma sa partikularidad ng di-kapantayan sa global na order, kahit pa global na gitnang uri ang aspirasyon para sa lahat.

Ang isinasaad ng fasinasyon sa viral videos at sa Youtube sa pangkalahatan—sa punto-de-bista ng gitnang uring mamamayan sa bansa—ay ang fantasya ng transportabilidad ng (gitnang uring) fantasya, na sa viral media pa lang ay nagiging totoo ang potensyalidad ng gitnang uri, na ang viral media ay maaring analog ng sariling aspirasyon para sa global na gitnang uri: na pwede itong i-upload, i-download, i-link at i-delete kahit anong oras sa kahit saang lugar ng kahit sino, lalo na ang Youtube viewer na kumakatawan (embodiment) rito.

Aspirasyonal dahil wanna-be ang aktwal na status. Wanna-be ang mayorya dahil ang mga made na ay isang porsyento lamang, at ayaw ng power-sharing nito. Kaya ang fantasya ang ipinapalaganap at tinatanggap na tunay sa mayoryang wanna-be sa Youtube. At nakakatulong ang mabagal na wi-fi at ang resultang matagal mag-view ng Youtube video para bigyan-diin ang dustang posisyong ito. (https://www.bulatlat.com)

Share This Post