Personal Por Personal

Ni Abet Umil
Bulatlat.com

Umagang kay gandang sila’y nagpaunlak
Na maging bisita ng Punto Por Punto:
Sina Walden Bello’t Vencer Crisostomo
Na makapanayam para magliwanag.
Tungkol sa party list na magsisitakbo,
Sunod na eleksyon agad ay pumaspas,
Ulit na paglahok mayroong naghangad,
Kahit pa ang rekord ay nagsiabuso.

Sa kanyang programa, itong si Ka Tonying
Ay nagpasimuno sa pagpapadaloy
Ng mabuting usap na dinidiskusyong
Purga ng ComElec sa party list system.
Si Bello’y AKBAYAN ang organisasyon,
ANAKBAYAN naman ang panig ni Vencer.
Sa saglit na sulyap ay kuha sa tingin,
Dating kapit-bisig sa ”pagsusubersyon”.

Unang pinasargo’y s’yang kagalang-galang
Na akademiko, awtor, manunuri,
AKBAYAN Kongresman Bellong pinupuri
Iyong Ako Bicol na kinatay-katay,
Sibak ng ComElec, mga nagkunwari
Sa api’t mahirap na “kinakatawan”,
“Contractor ni Gloria” ang pagsambayanan
Kaya nga ang nguso nila’y ngiwing ngiwi.

Naghayag si Vencer na si Ronald Llamas,
Dating presidente, AKBAYAN Party List,
At ibang appointee ng Trono sa gilid
Ng ilog at tulay na bahay ng amag,
Ay mga niluklok at “tropeong kilik”,
Gabinete sila ng mabunying Palace.
Wisyo ng iskolar ay papel na kalat,
Sa punto por punto’y nanggigil sa galit.

Imbes na saguting di dapat mapurga,
Saka patunayang s’ya’y representante
Ng kung anong sektor na sinasantabi,
Talak ad hominem ang kanyang binurda.
Inggit daw si Vencer, mga militante,
Rekord ng AKBAYAN ay sadyang maganda,
Sa masa’y epektib kanilang presensya,
Tono ng kongresma’y hindi arogante.

Nasilihan sa p’wet, subersibong doktor
Ng piloposopiya’y parang humalinghing,
Pukpok ng katwira’y parang nagsisinsil,
Personal nga lamang at paet ay purol.
Lider makabayan hindi nagpabaril,
Kahit na mas bata umiwas sa daskol,
Matandang kausap sumatsat ng jakol,
Oras ay binirit, gintong inaangkin.

Salamat Ka Tonying! Sa ating nanood,
Nasaksihan agad, tindig at pananaw
Ng mga bisitang lider at kongresman,
Nagtanim sa budhi ng mga pasabog.
Kung mga bisita’t kanilang katwiran,
Inggit ang kondisyon ay hindi malusog,
Pag loob ang lobo sa mukha puputok,
May dangal sa noo kung sino’ng uliran.

Inilathala ng (https://www.bulatlat.com)

Share This Post