#GGSS

GUNITA NG SALITA
Ni ROLAND TOLENTINO

Bulatlat.com

Ito ang self-referential hashtag na unisex, “gandangganda sa sarili” o “gwaponggwapo sa sarili.” Reafirmasyon ito ng selfie at ng selfie na kuha ng iba, karaniwang posed shot, at kung gayon, may posed na kahulugan at posed na pangangailangan ng kahulugan.

Ang posed na kahulugan ay tulad ng maari lang pagpilian na emoticon o prefabricated na reaksyon ng mukha sa Facebook. Ginagawang pangangailangan na may rekognisyon sa reaksyon, lalo na kung nakapaloob ito sa isang post, tweet o text. May idinagdag na imahen sa loob ng letra, salita, phrase o pangungusap.

Tulad ng emoticon, walang selfie na hindi nagpapahiwatig ng temporal na emo hinggil sa sarili. Kumbaga sa shoot sa pelikula, ito ang reaction shot o ang close-up sa mukha habang may sinasambit hinggil sa sarili, nakikinig sa balita ng iba, o kondisyon ng paligid. Parang importante kahit hindi dahil kumbensyon ito sa paglikha ng padaloy sa eksena.

Ang posed na pangangailangan ng kahulugan ay ang natatanging batayang reaksyon, para ma-like sa Facebook. Nabubuhay ang selfie at selfie na kuha ng iba, maging ang post, sa batayang pangangailangan na ma-like. Na tulad ng awkward na talumpati ni Sally Field ng pangalawang beses na manalo ng Oscar, sinabi nito na “You like me. You really like me.”

Iba-iba ang reaksyon sa imahen, text, post, tweet, selfie na inilagak sa social networks.  Hinihimok na i-like na parang feeling needy, kundi bakit pa ilalagak sa social networks?  Kung lahat naman ay nagpo-post ng selfie, hindi ba't para lang tayong pumaloob sa kultura ng reinforcement ng kanya-kanyang narsisismo?  I-like mo ang sa akin dahil ila-like ko ang sa iyo.  Tulad ng baboy na plastik na alkansya, ang laman ay ere lang.  At ang iniipong sinsilyo, tulad ng pag-ipon ng like, ay pagpaloob sa finansyalisasyon at rasyonalisasyon ng imahe ng sarili.  Like!
Iba-iba ang reaksyon sa imahen, text, post, tweet, selfie na inilagak sa social networks. Hinihimok na i-like na parang feeling needy, kundi bakit pa ilalagak sa social networks? Kung lahat naman ay nagpo-post ng selfie, hindi ba’t para lang tayong pumaloob sa kultura ng reinforcement ng kanya-kanyang narsisismo? I-like mo ang sa akin dahil ila-like ko ang sa iyo. Tulad ng baboy na plastik na alkansya, ang laman ay ere lang. At ang iniipong sinsilyo, tulad ng pag-ipon ng like, ay pagpaloob sa finansyalisasyon at rasyonalisasyon ng imahe ng sarili. Like!

Ang #GGSS ay pangunguna na sa reaksyon ng iba, pagkokondisyong ma-like ng iba. Walang kokontra, lahat ay mag-like. At tulad ng hashtag, walang espasyo ang pagitan ng mga letra dahil nga walang dapat ibang pakahulugan ito kundi ang mag-like, magkaroon ng reafirmasyon ng temporal na sarili sa virtual na sityo ng account at espasyo ng Facebook, Twitter, Instagram at iba pang social networks.

Ang ginagawa ng hashtag ay lumikha ng hyperlink sa magkakatulad na pahiwatig at pagpapakahulugan hinggil sa sarili o sa iba na ukol sa sarili nito. Iyong may magtyatyagang tumipon ng magkakatulad na posts sa isang hashtag ay tumitipon ng mga imahen at posts ng kapwa pahiwatig at pagpapakahulugan. Ano ang ligaya ng makatanaw ng magkakatulad, ng reiterasyon ng pare-pareho?

Sa kaso ng #GGSS, ito ay tripleng kondisyon ng posed na kahulugan at pagpapakahulugan: may ayuda, may pangunguna, may pahayag na i-like kundi man utos na walang kokontra. Na kahit pa may taning ang hashtag dahil kasama ito sa bilangan ng letter count sa Twitter, aarangkada lang talaga ng nagpo-pose at nagpo-post nito para mapangunahan, makaayuda, makapagpahayag ng aksyon at reaksyong sentimiento.

Sa aktwal na buhay, walang positibong reaksyon sa #GGSS, walang magsasabing ng ganda-ganda o gwapo-gwapo ko, na parang wicked stepmother ni Cinderella habang nakatitig sa mahikal na salamin para sa kanyang arawang reafirmasyon ng sarili. Hindi nagsisinungaling ang salamin dahil pwede itong basagin ng bruha. Wala ring positibong reaksyon ang mga taong makakarinig nito.

Kung gayon, ang #GGSS ay reiteratibong positibisasyon ng temporal na virtual na sarili. Paano uulitin ang sarili sa pamandali’t saglit na virtual na mundo? Bakit nagagawa ito sa virtual na mundo at hindi sa aktwal na mundo? Ang #GGSS ay isang hashtag ng ka-selfie-han sa isang mundo na ang selfie ang hari’t reyna gayong ang lahat ay nakatuntong naman sa kani-kanilang kahariang nasa tuktok ng toreng garing. (https://www.bulatlat.com)

Share This Post