Kung bakit dapat balita ang kagat ng dikya

Ni RICHARD R. GAPPI
Bulatlat.com

Sinipsip ng dikya
ang makinis na kutis
ng bidang artista.

At ito ang ulo
ng mga balita.

Samantala, sa Hacienda Luisita,
may sumisipsip din ng dugo
sa mga yayat na dibdib
at butuhang palad at hita.

Naibalita ba ito kahit
sa talampakan
ng brodkast at pahayagan?

May tinitingnan
at tinititigan
ang mata ng ulat
at inilalakong katotohanan

ng mga nangyayari
sa ating lipunan.
Dahil totoo ang
kapu-kapuso
kapa-kapatid
kapami-kapamilya. #

-5:41pm
Thursday, April 3, 2014

(https://www.bulatlat.com)

Share This Post