Kwento ng mga walang modo

Ni RAYMUND B. VILLANUEVA
Bulatlat.com

Pumalahaw ang isang kabataan
Habang nagtatalumpati ang hari.
Ay, kay bastos!

Sige lang sa kasisigaw
Kahit pa sumalo na ng tinging matatalim
Mula sa mga panauhing mababango
At pinasalamatan pa nga ng pandangal.

Tila nagkamali si Pepe
Wala sa kanya ang pag-asa ng bayan.
Marapat sa kanya ang sinapit:
Binusalan, kinaladkad, kinasuhan at ikinulong.

Kahapon lamang, sa kabukiran,
Inaresto ang isang magsasaka.
Ang binungkal niyang lupa ay inakalang kanya
Na ayon sa hari’y nananatiling kanila.

Kaninang umaga lang, dinala sa presinto
Ang aleng sobra kung magreklamo.
Wala raw nagsabing para lang sa mayayaman
Ang mga sangkap-panggisa.

Sama-sama na silang tatlo
Sa iisang selda.

Samantala, may isang paslit sa plaza
Hindi kumikibo’t tila tinitipid ang boses.
Mamaya nga pala sa naturang liwasan
Magtatalumpati ang hari sa isang sayawan.

–5:50 n.g.
30 Hunyo 2014
Lungsod Quezon

(https://www.bulatlat.com)

Share This Post