May lungkot ang ihip ng amihan

Para kay Fr Gregorio Obejas, OSM

Ni RAYMUND B. VILLANUEVA

Iniihip ng amihan ang balitang kay lungkot
Nawalan ang bayan ng isang pastol
Ang hamog sa mga dahon at talulot
Ang piping tambuli ng iyong pagpanaw

Anong sumbong kaya ang iyong ibubulong
Sa Kanyang iyong pinaglingkuran
Sapat kaya itong kapalit sa aming pangungulila
Sa pagyao mong tila walang paalam

Dili naman kaya’y ikaw ang aming sugo
Siyang tagapagdulog ng aming hapis
Sa hukuman ng Manlilikha
Sa buhay na walang luha

Dahil ikaw ang saksi ng mga aba
Ng mga api’t dinudusta
Di nga ba’t ikaw ang payak na pastol
Na nakihakbang sa mga tumututol?

Kung magkagayon, humayo ka
Mainam na ikaw ang sa ami’y kumatawan
At mula diyan sa tiyak na kahahantungan
Inyong basbasan ang ating pakikibaka

-8:10 n.g.
9 Enero 2015
Barangay Central, Lungsod Quezon

Fr. Greg Obejas at a picket protest of the Churchpeople-Workers' Solidarity opposing the privatization of the Philippine Orthopedic Center.
Fr. Greg Obejas at a picket protest of the Churchpeople-Workers’ Solidarity opposing the privatization of the Philippine Orthopedic Center.

Share This Post