Punlang tingga

Dayong nagsidatingan
Nakita ang alindog ng inang lupa
Nasilaw ng pagnanasa

Ninais gahasain ang ina
Ngunit ‘di ito madaling magawa
Sapagkat ang mga anak ng lupa,
di palulupig sa mapagsamantala

Punlang tingga
gumahasa sa payapa
dahil nais ng dayo’t gahaman
ay angkinin at gahasain ang ina.

Punlang tingga
Panlilinlang at karahasan
Ang magtatanggol ay naging berdugo
Kapatid, pumapaslang sa kapatid
Tao, pumapatay ng kapwa-tao

Payapa’y binasag
Nanaig ang sindak at alinlangan
ngunit mas nanaig ang kagitingan
ng mga anak ng lupa,
palayasin man sila
mula sa sinapupunan ng kanilang angkan.

Ilang punlang tingga man ang lalapastangan
sa mahiwagang kapayapaan
hindi tatalab ang punlang tingga
sa katarungan at katotohanan
hangga’t ipinaglalaban ng mga anak ng lupa
ang kanilang karapatan.

By Peace Flores
(https://www.bulatlat.com)

Share This Post