Minsan umulan ng bala

Ni VINCE HUGO VILLENA

Tinatapyasan ang balat
Ng mga butil na balang animo’y
Makasalanan ang pagpiling
Maligo sa ulan; mabuhay.
Makasalanan silang naghahangad
Na makakain.
Tila isa pa ngang
Palaisipan
Mangyaring silang tagalikha
Ng kanin
Sila pang di makalunok ng
Kahit tutong.
Mga ulupong!
Kayong mga berdugong
Bala ang pinalalamon,
Kayo ang siyang mga demonyo!

Minsan uulan ng bala
Ngunit sa inyo na sasalubong.
Silang pagod nang mamatay sa gutom
Sila na ring sa kanayunan
Paparoon.
Tutubusin ang lupang
Matagal nang kinamkam;

Humanda kayo sa paparating na ulan. (https://www.bulatlat.com)

Share This Post