Apat na Pirasong Tanso

Ni JHIO JHAN NAVARRO

Apat na pirasong tanso
ang tinanggap niyang kabayaran
matapos masugid na ipaglaban
karapatan ng mga nasa sakahan

Apat na pirasong tanso
na di inabot sa kanyang palad
bagkus itinarak sa laman
dagling ibinaon sa awang katawan

Apat na pirasong tanso
na putok ang kilingling
puot, hinagpis at dalamhati
ang ugong at halinghing

Apat na pirasong tanso
na pinakintab ng kanyang dugo
ngunit nagpalamlam sa hustisya`t
katarunga`y pinalabo

Apat na pirasong tanso
apat na pirasong tanso
ang kumitil sa buhay ng
manananggol Benjamin Ramos

Apat na pirasong tanso
apat na pirasong tanso
apat na pirasong tanso ay di
kailangan, bagkus hustisya
sa mga pinaslang na lumalaban!
(https://www.bulatlat.com)

Ang may-akda ay isang Psychology major 1st Year student at U.P. Miag-ao and Staff Writer of student publication, PAGBUTLAK

Share This Post