Day: June 4, 2019

Usapang ROTC

Pasulong, ‘kad! Kaliwa, kaliwa, kaliwa, kanan, kaliwa.. Para sa mga nagnanais na maging pangangailangan (requirement) muli para makapagtapos sa kolehiyo ang Reserve Officers’ Training Corps (ROTC), simple’t maikli lang ang tanong ko: Handa ka na bang aksayahin ang oras mo? Naabutan ko po ang panahong lahat ng mga lalaking estudyante ay kinakailangang kunin ang apat…