Hindi ito Pagbabanta

Ni IMA ARIATE
para kay Ka Randy Echanis

Walang puwang ang pasistang estado
Sa mga huwarang kasama kagaya mo
Walang puwang ang puso ng mga berdugo
Sa luha at hinagpis ng pamilyang naiwan.

Walang puwang ang mga tunay na terorista
Sa mga adhikaing dalisay at demokratiko
Walang puwang ang kumakalabit ng gatilyo
Akala siguro mapapaslang ang prinsipyo.

Sa kabilang banda

Hindi binibigyan ng puwang ang mga kaaway sa uri
Silang mga kumita mula sa pawis ng magsasaka
At yumayaman dahil sa paghihirap ng manggagawa.

Tatanawin natin ang araw ng paniningil
Ang araw ng ating pagtugis
Ang araw ng kanilang paglilitis
Dahil mananagot ang dapat managot
Sa lahat ng krimen laban sa mamamayan.

Habang humahakbang tayo pasulong
Hinding hindi natin sila bibigyan ng puwang.

Share This Post