Tags: bayo ads

NI ROLAND TOLENTINO Bulatlat.com Hindi naman sana overkill ito dahil gumawa na ng publikong paumanhin ang Bayo para sa kampanyang “What’s your mix?” Ayon sa pahayag sa kanilang website, “We would like to express our regrets to those who have been offended or felt discriminated against.” Sa naudlot na kampanya, mga modelong may halong lahi…