Tags: Mental health

Para sa estudyante ng UP CMC

Sa gitna ng namuong galit sa maraming tao (malamang kasama ka rito), may dalawang bagay na baka nakaligtaan: (1) Nangyari ang GC hindi kamakailan lang kundi ilang taon na ang nakalipas; at (2) Bago ikinalat ang GC sa social media, matingkad ang usapin ng hazing hindi sa UP kundi sa Philippine Military Academy (PMA). Kaya may dalawang pundamental na tanong sa puntong ito: (1) Kung ang GC ay nangyari noon pa, posible kayang nagbago na ang dating hindi katanggap-tanggap na perspektiba ng mga sangkot sa isyu? (2) Sa kasalukuyan, sino ang makikinabang kung ang pampublikong atensyon sa isyu ng hazing ay mapupunta hindi sa PMA kundi sa UP?

‘Neoliberal policies make people crazy’ – health groups

MANILA – As the World Health Organization (WHO) marks World Health Day on April 7, progressive health workers and professionals link worsening poverty and lack of social services to the growing number of people with depression. The theme for World Health Day 2017 is “Depression: Let’s talk.” Health Alliance for Democracy (Head) secretary general Dr.…

‘Investigate US troops’ mental health’

“Psychological studies conducted by the US Army, Marine Corps, Harvard University, and other agencies revealing alarming trends on the state of mental health of their troops are a matter of security concern to Filipino people especially with the expected entry of tens of thousands of these forces under EDCA.” – Bobby Tuazon, Director for Policy Studies, Center for People Empowerment in Governance (CenPEG)

Psychiatrists admit access to mental health care is one huge problem for most Filipinos, although they see that people tend to have “coping mechanisms” against the stressful realities in Philippine society today. BY LYN V. RAMO Northern Dispatch Posted by Bulatlat BAGUIO CITY (246 kms north of Manila) — Psychiatrists admit access to mental health…