Mga Anghel ng Guinsaugon

NI TOTO DIVINO
Inilathala ng Bulatlat

Kanina lang, kanina lang, nariyan pa sila.
Mga halaklak at tawang-anghel sa lupa
Dito, dito, o maaaring sa dako pa doon
Doon ko huling narinig ang mga awit nila.

Bilis, habulin natin ang mga bakas ng tinig
Ang buntot ng hagikhik at dulo ng sigawan
Idikit ang tenga sa lupa, baka may madinig
Kahit gatibok na buntong-hininga man lang.

Kanina lang, kanila lang, nariyan pa sila
Tumatakbo sa damuhan, naghahabulan
Diyan, diyan pa, at sa gawi pang iyan
Diyan ko huling nakita ang mga anino nila.

Dali, hulihin natin ang bakas ng sayaw
Mga kandirit, gapang, gulong ng katawan
Ipikit ang mata, baka may mangagsikilos
Kahit gahiblang guniguni man lamang.

Kanina lang, kanina lang nariyan pa sila
Sa loob ng paaralan, tahanan at simbahan
Dali, hukayin natin sa mga lupa at mga bato
Bago mawalan ng mga bata ang Guinsaugon.

St. Bernard, Southern Leyte

(Ayon sa mga awtoridad, isang batang-eskwela lang ang nakaligtas sa Guinsaugon. Wala siya sa baryo nang maganap ang trahedya. Huminto siya sa pag-aaral matapos malibing nang buhay sa landslide ang mahigit 200 niyang kamag-aral.)

Inilathala ng (Bulatlat.com)

Share This Post