Nostalgia

Isaulo, pumila at sumali sa game shows, ipagdasal na itanong ang mga ito, gamitin bilang simula ng kumbersasyon para maging sentro ng atensyon. O ipagtirik ng kandila sa alaala, magalit, makibaka, gunitain hindi ang alaala kundi ang simulaing nais bigyan-tuldok na usapin.

NI ROLAND TOLENTINO
Bulatlat.com

Na ang unang bed scene sa primetime na telebisyon ay sina Fred at Wilma ng Flintstone

na ang orihinal na kulay ng Coca-cola ay berde

na ang mga lalake ay mas nakapagbasa ng maliliit na sulat kaysa sa babae pero mas magaling ang pandinig ng babae

na ang mas matatalinong tao ay mas maraming zinc at copper sa kanilang buhok

na ang pinakabatang magulang ay edad 8 at 0 at nabuhay sa Tsina noong 1910

na ang pinabatang papa ay edad 11

na ang unang nobelang nasulat gamit ang typewriter ay ang Tom Sawyer

na ang 111,111,111 x 111,111,111 = 12,345,678,987,654,321

na ang Hershey’s Kisses ay gayon ang tawag dahil ang makinang gumagawa rito ay parang humahalik sa conveyor belt

na ang mas madalas mangyari sa buwan ng Disyembre kaysa sa ibang buwan ay ang pagsisimula ng pagdadalang-tao

na ang pinakamadalas ipangalan ng may-ari sa kanilang bangka at bapor ay Obsession

na ang bulletproof vest, fire escape, windshield wipers at laser printers ay may pagkakahalintulad, na lahat ay imbensyon ng babae

na ang pulot ang tanging pagkain na hindi nabubulok

na ang pinakamaraming collect calls na araw ay ang Araw ng mga Ama

na si Mel Blanc (boses ni Bugs Bunny) ay allergic sa karot

na ang gawain ng 40 porsyento ng mga taong naimbitahan sa pagdiriwang sa bahay ay tumitingin sa medicine cabinet

na ang bagong naimbentong laro sa Scotland ay tinawag na “Gentlemen Only Ladies Forbidden” o GOLF?

Isaulo, pumila at sumali sa game shows, ipagdasal na itanong ang mga ito, gamitin bilang simula ng kumbersasyon para maging sentro ng atensyon. O

Si Obispo Alberto Ramento, tagapagtanggol ng masang inaapi

si Ka Fort ng unyon ng Nestle

ang mga mag-aaral na sina Sherlyn Cadapan at Karen Empeño na pumiling kumilos para sa interes ng batayang sektor

si Leyma Fortu, tunay na guro ng bayan

Juvy Magsino, makabayang opisyal

Honor Ayroso, makata at organisador ng mga magsasaka

Fr. William Tadena, makabayang pari ng Philippine Independent Church

Felidito Dacut, makabayang abugadong tagapagtanggol ng karapatang pantao

Mga magulang ng walong anak, sina Expedito at Manuela Albarillo

Edwin Pastor, drayber ng tricycle

Isaias Manano, aktibistang makapesante

Emilio Santilla, edad 70

Rev. Edison Lapuz, pastor ng UCCP

Eden Marcellana, ina ng dalawang anak at manggagawa para sa karapatang pantao

Eddie Gumanoy, manggagawa para sa karapatang pantao

Danny Macapagal, lider-sibiko

Abel Ladera, konsehal ng Tarlac City

Beng Hernandez, manggagawa para sa karapatang pantao

Ipagtirik ng kandila sa alaala, magalit, makibaka, gunitain hindi ang alaala kundi ang simulaing nais bigyan-tuldok na usapin. Bulatlat

(Halaw sa “How have We Lived without Knowing These Things?” mula kay mplaton@adb.org, inakses noong 15 Hulyo 2003 at sa Tigil Paslang Gallery of Heroes http://tigilpaslangmartyrs.blogspot.com, inakses noong 21 Oktubre 2006.)

——————————

(Ang maikling kolum na ito ay nasa pormang dagli, na ginamit sa mga diyaryo sa panahon ng kolonyalismo ng US sa Pilipinas. Ang moda ng dagli ay maaaring dedikasyon, malasanaysay o malakatha. Maaari itong magkaroon ng lamang pulitikal na siyang magiging palagiang laman ng kolum na ito.)

Share This Post