Ang mga Alitaptap sa Tagilid na Lupa ng Sierra Madre

NI RAUL FUNILAS
Inilathala ng Bulatlat.com

Isang dapithapong nasa tiyan
Ako ng Tagilid na Lupa sa Sierra Madre:
Ang tikatik na ulan
Ang nagpalitaw sa mitsa ng alitaptap
Upang bahagyang umanino
Ang matandang punong sinasandalan
Ng aking armalayt.

Dinukot ko at kinadlit ng hinlalaki ang bilog
At punggok na enggrahahe ng aking lighter –
Upang pasusuhin ng liyab ang namamagipos na mitsa
Ng isang garapang nakahihiwa ang natitirang gaas;
At bantulot na banayad bumuglaw
Ang isang parihabang lamesa.

Hungkag ang laman ng nag-aasing tiyan
Sa Tagilid na Lupa
Ng Sierra Madre.

Gutom ang tatlong magasin
Ng aking armalayt na nakasandal sa matandang puno
Sa tanso at tinggang bumuga—
Isang dapithapong binusog ang katawan ng kaaway.

Banayad kong sinabukay ng tingin ang matandang puno
Sa Tagilid na Lupa ng Sierra Madre,
Naroroon at nagliliwanag ang aninag na sinag
Ng nagkakaisang alitaptap…
Magkakayakap.

Oktubre 14, 2006

Share This Post