Makinig, Ay Makinig

NI MILA D. AGUILAR
Inilathala ng Bulatlat.com

Ang mamamatay-tao
Walang sinisino
Maging Esperat ka man
O di kaya’y Empeno.

Makinig, ay makinig,
Abang kababayan
Huwag ka nang paggulaman
Sa babaeng gahaman.

Di mo ba nakikita
Naubos na yaman
Ng iyong abang bayan?
At ang tao pasaan?

Doon sa ibang nasyon
Sisi ang panahon.
Pati nga doktor ngayon
Matamang kinakanyon.

Wala bang tutunguhan
Ating pobreng bayan?
Makinig, ay makinig,
Bago lahat mayanig.

Kumilos ka na, masa
Ngayon na, ngayon na!
Ipunin iyong lakas
Sa tiranya umaklas

Ang bulok ay palisin
Ang donya’y walisin
Kasamaa’y alisin
Wasto’y ipagdumiin!

July 31-August 2, 2006

Share This Post