Ang Preso sa Pakikipagpunyagi

Ni Rey Tamayo, Jr.
Inilathala ng Bulatlat

Bagama’t malaya bilanggo ang isip
Sa bangis ng takot na mula sa hukay;
Ang hapong katawan ngayo’y ginigipit.

O’ kasalanan ba maging taga-akay?
Ng tunay na batas pilit pinapatay;
Bagama’t malaya bilanggo ang isip.

Sa minsang pagsigaw, paghingi ng gabay
Ang naging kapalit hapdi n’ya ring latay;
Ang hapong katawan ngayo’y ginigipit.

Mata’y piniringan ng pighati’t lumbay
Bibig binusalan tinunggab ang tibay;
Bagama’t malaya bilanggo ang isip.

Tinanikalaan ang paang pangsuhay
Ginapos ng luha itong mga kamay;
Ang hapong katawan ngayo’y ginigipit.

Pano pa aalpas hustisyang mahalay?
Kung ang nag-aabang ay banta ng lamay.
Bagama’t malaya bilanggo ang isip,
Ang hapong katawan ngayo’y ginigipit.

Inilathala ng Bulatlat

Share This Post