Kung Puntod Na ang Lupa

NI AXEL PINPIN*
Inilathala ng Bulatlat
Vol. VII, No. 49, January 20-26, 2008

Kung punebre na yaring mga awit
sa mga suyuan ng magbubukid
at ang mga tula nila ay dalit
ng pasakit sa tanang panggigipit;
aguniyas ang dupikal na himig
nitong nangagluluksang mga karit!

Kung puntod na yaring mga bukirin
ng lupang dati’y linang ng alipin
at pilapil ay s’ya ngayong hilahil
na tahak ng patubig ng luhang pigil
ang pag-agos sa libingan ng martir;
pula ang bigas na ani ng taksil!

Kung purgatoryo na yaring bagnos
at Pyudalismo’y hila ang paragos
na karga’y bangkay ng mga hikahos
na magsasakang sa dusa ay lipos;
mga naulila na ang lulubos
sa lupa’y babawi, sa laya’y tutubos!

Inilathala ng (Bulatlat.com)

*Si Axel Pinpin ay kabilang sa tinaguriang “Tagaytay 5” – kasama nina Riel Custodio, Aristides Sarmiento, Enrico Ybañez, at Michael Masayes – na dinukot ng mga pulis at militar noong Abril 28, 2006 sa Tagaytay City, pinaratangang mga “rebeldeng komunista” at ngayo’y mahigit sa isang taon nang nakakulong sa Camp Vicente Lim ng Philippine National Police (PNP). Naging fellow siya para sa tula ng UP National Writers Workshop noong 1999.

Share This Post