Kwentong Kaldero

NI MARK ANGELES
Inilathala ng Bulatlat
Vol. VIII, No. 11, April 20-26, 2008

Hus dis kabayong buntis
Hus dat kabayong bundat

Panay-rebound mga kartel ng langis
Mga kumprador nagpapasarap

Taumbaya’y iginagapos sa buwis
Sa utang panlabas, kinakaladkad

Kapag napuno sa pagmamalabis
Tulad ng bulkang magbabalikwas

Hus dis kabayong buntis
Hus dat kabayong bundat

Inilathala ng (Bulatlat.com)

Share This Post