Paglulon ng Alon

NI RAUL FUNILAS
Inilathala ng Bulatlat
Vol. VIII, No. 15, May 18-24, 2008

Naaanod ang palipod sa may laot,
Sumusunod pasapusod nitong agos;
Gumagaod gawing timog, Maninibog
Na may suklob na salakot at may kutob-
Buburabok ang lukaok na kumislot.

Ikinunday kanang kamay. Idinawdaw
Na palantaw sa malinaw na tubigan
Ang panggalay na may kulay dinampulan.
(Sumisigaw ang kilyawan sa kawayang
Humahapay ang pisigan sa pasigan.)

Takipsilim nang samsamin at likumin
Ang ayunging naglambitin sa laginling
Ipinaling nitong hanging salinukin
Sa lambaking matiisi’y naninigil.
(Tumitigil din ang hangin pagkulimlim.)

Walang gutom ang marunong na tumimon
Pagdidimon at daluyong ng panahon.

Palipod – nabaling tulos na naiwan ang kaputol sa tubig
Maninibog – mangingisdang hinahataw ang rabaw ng tubigan
Buburabok – bulang likha ng isda sa ilalim ng tubig
Panggalay – malaking biwas, bingwit o pamansing
Laginlin – natural na pagkain ng isdang malakas magpahilab o
magpalaki
Salinukin – pabalik at umiikot na hangin sa lambakin, kuwengka o
lungki

Mayo 12, 2008
Birheng Bato
Pulo ng Talim

Inilathala ng (Bulatlat.com)

Share This Post