Karaoke Koersyon: Politikal na Protesta sa Kulturang Popular

Sa karaoke, dalawa ang isinasaad ng pagbabago ng kulay ng sinusundan titik—ang kapasidad umalinsabay, at ang pag-alinsabay na may lakas o tikas ng paninindigan (tandaan ang karaoke score ay nakabatay din sa lakas ng boses). Maging ang politikal na protesta ay itinalaga na lamang sa praxis ng pang-araw-araw at pagtanggap na nga sa pluralidad ng identidad at subject position. Pinasasabay ang hine-herald na identidad para sa asersyon ng ahensya, hindi ng indibidual kundi ng aspekto ng kanyang pagiging subject.

NI ROLAND TOLENTINO
KULTURANG POPULAR KULTURA
Bulatlat

May ilang beses kong natagpuan ang sarili na tinatanong sa open forum matapos ng panayam na nandadaot sa pagmamaniobra ng estadong nagpapahirap sa nakararami kung ano ang maaring gawin sa nakakadismayang kondisyon ng bansa. Noong una, madalas ay wala akong sagot. Para bang hindi pa nakakasapat na pinaglimian ko na ng panahon ang pagsusuri para maging matalas ang politikal at kultural na komentaryo.

Binanggit pa ng isang skolar na guro, hindi papel ng kritiko na mag-prescribe ng solusyon sa loob ng poder ng estado. May tendensiyang pumurol ang anumang bagay na nais maging solusyon, kayang tapatan ng mas nasa loob ng establisyimento na may valid points ang pagsusuri pero masyadong makitid, kundi man walang halaga, ang preskripsyon sa pagbabago. O maari rin maging suntok sa buwan, magiging band-aid lamang dahil paratihang sistemiko ang antas ng kahilingan sa pagbabago.

Sa kalaunan—ngayong mga panahon—ay nag-iisip na rin ako ng korolaryong metapora at trope ng pagbabalikwas sa texto-kontexto ng kulturang popular na maaring umalingawngaw sa aktwal na lipunan. Na tulad ng metapora, madulas at hindi lamang iisa ang tinutumbok, na ang rosas ay hindi lamang pagsisinta at pag-ibig, pagdurugo rin at katapangan, kahiwagahan at kaginhawaan.

Trope naman ang mga imahen, tulad sa panitikan, na maaring makapagbigay-liwanag at makapagpaliwanag sa mas malaking kahulugan ng mga bagay at aksyon, na ang kayamanan sa loob ng baul na itinapon ni Padre Salvi sa El Filibusterismo, halimbawa, ay ang pagkupkop sa posibilidad ng rebolusyon, ng pagkahinog ng mamamayang yaman ng bansa para sa mas mataas na rebolusyonaryong gawain. Na ang pag-uudlot ng awtor na si Rizal sa rebolusyon ay hindi rin naman pagpanig sa reformismo kundi ang pagkilala ng mas kahandaan at preparasyon para sa rebolusyonaryong gawain.

For better or worse, ang mismong buhay ni Rizal bilang exemplar ng kolonialismong Kastila, at higit pa rito, ang kanyang kamatayan sa kamay ng kaayusang nagbigay-posibilidad sa kanyang natatanging pagkatao ang naghudyat ng hangganan ng reformismo, at mala-kahandaan ng mamamayan para sa rebolusyon. “Mala-” dahil epektibo rin naipasa ang pamunuan ng rebolusyon mula sa ranggo ng anakpawis tungo sa lokal na eletista, ang kung gayon, ang “mala-”kahandaan para sa sariling pagsasabansang kaydaling inudlot ng pasahan ng namumunong kolonialismo, mula sa Kastila tungo sa mas makapangyarihang Amerikano.
In retrospect at hindsight ang pagsusuri ng metapora at trope sa texto ng kulturang popular. Parang sa film class, nakapanood na ang mga estudyante bago pa man sila pumasok sa klase. Alam na nila kung paano manood ng sine kahit walang formal na nagturo nito. Ang inilalahok na lamang ng pagsusuri ay ang bokabularyo ng disiplina, maging ang paraan ng pagbasa—formal at kontextual—sa mga pelikula. Na tulad ng pag-angat ng “kulturang popular” bilang mala-formal na disiplina (may mga klase na ukol rito, ginagamit na ang mga paksa para sa formal na papel, maging sa tesis at disertasyon pero walang mga departamento ng kulturang popular) at kahit magpakaganito, may interdisiplinaryong paraan ng pagbasa at pagsusuri sa mga texto (karanasan) sa kulturang popular.

Nagmo-malling ang mga estudyante; may mga preferensya sa tugtog na pinapakinggan, damit na sinusuot, gupit ng buhok, gimik places, modelo ng cellphones, at iba pa; ito ang henerasyong pinakababad sa kulturang popular sa globa na diin sa mga industriya ng service sector, tulad ng entertainment, fashion, edukasyon, kalusugan, turismo, at iba pa. Sobrang babad na hindi na niya alam ang pagkulunot ng kanilang balat, pagtubo ng fungi at iba pang blemishes na lumilikha ng di perfektong karanasan, at ng amnesia sa anumang pasintabi sa pasakit at pighati.

Share This Post