Junket

NI RUSTUM CASIA
Inilathala ng Bulatlat

Habang nagdidildil ng asin para ulam ang sambayanan,
bigla silang darating at sasabihing walang masama
kung nagdala sila ng higit anim na milyong
piso sa Moscow.

At tayo.

Tayong hindi man lang makarating ng Bora, Tagaytay at Baguio.
Tayong palagi na lang ay namamaluktot- maikli ang katsang kumot.
Tayong patas at parehas lumaban.
Tayong nagtuturing ng malisya sa kanilang kabutihang para sa bayan.

Tayo lang ang nagbibigay ng malisya.

Mahiya naman tayo
at humingi ng tawad sa kanila.

(Inilathala ng Bulatlat)

Share This Post