Tatlumpung taon ka na, ano nga bang ibon ka?

NI ARNOLD PADILLA
Inilathala ng Bulatlat

hindi ikaw ang maalamat na phoenix
ng nagliliyab na balahibo at pakpak
na nagsaboy ng nagpupuyos na apoy
at naghasik ng nakasisilaw na liwanag
bagkus isa ka lamang din sa maraming inakay
na napisa sa pugad ng mga gabing hindi tahimik.

hindi ka dumating na tulad ng ibong mandaragit
matang mabangis, kukong matalim
gayunman ang tuka mo’y sintatag at sintalas
ng sa agilang pumupunit sa kalamnan ng bawat
kasinungalingang ipinambubulag
sa bayang minangmang ng karukhaan
ang mga paglusong mo’y sintiyak ng sa lawing
masusing pinag-aralan ang mga hakbang
nilang tagapaglubid ng inimbentong pag-unlad,
nilang tagapagtakip ng katotohanan.

lalong hindi ka rin ang maamong kalapating
nag-iipit sa tuka ng kapayapaang
bulag sa inhustisya, bingi sa pagdaing, pipi sa pagtutol
ngunit ang siyap mo’y madamdaming paghuni
ng tula ng mga api, umaawit ng kanilang kabiguan
ng kanilang pag-asa, ng kanilang tagumpay
ang himig mo’y hindi sa adarnang oyayi sa paghimbing
ang sa iyo’y malakas na kakak ng pagbangon at paggising
loro kang ang dila’y matabil, sa palalo’y sumusugat,
sa hamak ay magiliw.

hindi ikaw ang langay-langayang palayong lumutang sa sta.filomena
hindi ikaw ang ibong umiiyak nang ikulong sa hawla…

tatlumpung taon ka na, ano nga bang ibon ka?

sa presidenteng maton ikaw ay ipot,
sa presidenteng peke ikaw ay komunista
ha! hayaang umipot pa nang umipot
ang laksa-laksang kawan ng pipit at maya!

Disyembre 15, 2008
Para sa ika-30 anibersaryo ng IBON Foundation Inc.

Share This Post

One Comment - Write a Comment

  1. Sa pagsapit ng hapon… dadapo ka ba matayog na puno o sa dampang ang ilaw ay pusikit?

    Ikaw ba ay magtatago sa silong ng saya ng ina o lulusob sa gitna na ulang ang patak ay tila espada?

    Ah… kung iyan ang naitadhana bakit ako titigil at mag-analisa. hayaan na ang panahon ang magluksa.

Comments are closed.