2 Comments - Write a Comment

 1. · Edit

  sana'y maging huwaran nating lahat ang kabayanihan ni Pres. Cory Aquino, lalo na ang hindi pagnakaw sa yaman ng bansa,ito'y hamon sa lahat ng tatakbo bilang pinuno ng ating bayan.

  Maraming salamat tita cory sa panahon na ika'y nakasama namin patuloy kang mag-iwan ng bakas ng kabayanihan sa bawat pilipino.

 2. Tanging Alay

  Walang insensong masunog ni kandilang maitulos..

  Walang pulumpon ng bulaklak na maialay sa’yong puntod..

  Lapis ang hinagilap, papel ay hinalughog,

  Di man ako makata, kakathaan kitang taos,

  Tulang aking alay mula..sa payak at mababa kong loob.

  Tanda ko pa Cory..dal’wang dekadang higit na..

  Ng tayo’y manaig dun sa Aklas Edsa,

  Walang naitayang..anumang ideolohiya,

  Kundi Katotohanan lang at ang Demokrasya..

  Sa basbas ng AMA iyong napagsama..

  Mayayamang sikil na at mararalitang sikmura’y kulo na

  Gayundin ang ahas, na sa sariling kamandag halos malason na..

  Tayo ay nagbunyi katotohanay nanaig,

  Sa demokrasyang nabalik sa galak natigib

  Kaya sa’yo Cory utang naming higit..

  Sa iyo na labis na nagdusat nahapis..

  Sa sinapit ni Ninoy ala ka na’ng naitangis.

  Ngayong kami’y iniwan mo, kapuriha’y sumaiyo..

  Bantayog na iniwan mo sa’ming puso’y nakatimo..

  Ang diwa ng Aklas Edsa, sa salinlahi’y pamana mo..

  Ituturing naming yaman at dangal sa buong mundo.

  Sa’yo ding pagpanaw ay muli mong binuhay..

  Diwa ng pag iisa’t alab ng pagmamahal..

  Sa’ting bayang nilalamon ng dusa at kadiliman,

  Patuloy na hinahalay ng hayenang tila alang kabusugan.

  Kami’y papagitnang muli sa mga lansangan,

  Haharap sa tangke muli kung kinakailangan…

  At sa buong mundo’y aming ipagsisigawan…

  Demokrasya’t kalayaan na iyong binuhay,

  Hindi hahayaang yurakan pa at muling maagaw

  Ng mga sakim at kampon ng kadiliman.

  Sa bayan kong Pilipinas, muli kaming mag aalay,

  Kaming mga dukha, ng yamang aming tinataglay..

  Kung maituturing mang yaman dugo, hininga at buhay…

  Ito’y aming hiyas..muli’t muli,.. tanging sa Bayan iaalay…

  Gil S. Arceo

  China 08.05.09

  2:00 am

Comments are closed.