Kung Gabi ang Dilim

ni ROLANDO B. TOLENTINO
Bulatlat.com

Para kay Alex Remollino at Medardo “Ka Roda” Roda

Kung gabi ang dilim, ano ang aantayin?
Walang mga kulisap na paroon at parito sa pinagmumulang ilaw sa poste.
Walang alitaptap dahil walang aninong tangkay na mapapagdapuan.
Walang masisipat dahil ang kalawakan ay isang buong itim na sumang kinumot.

Kung gabi ang dilim, paano ang pamamaalam?
Walang maaninag, walang makukumusta, walang mabibilinan, walang mapapasalamatan, walang masasabihan na hanggang sa muli.
Walang tao, walang anino.
Ang paligid ng karimlan ay isang uniberso ng anino.

Kung gabi ang dilim, ang mga talinhaga ang tanging pumapalaot, naghahanap ng dalampasigan ng pakikibakang mapapadparan.
Ng mga kasamang namamaalam sa kawalan, ng mga naiwang akda at tulang natapos at hindi kailanman matutuldukan.
Ng mga pag-ibig na bumabalot, tulad ng init sa magdamag.

Kung gabi ang dilim, ang mga mitsa sa engkwentro ng platoon, sulo sa libo-libong nagmamartsa, gaas na lampara ng unyonista sa piket, magsasakang nag-aamba sa pagbubukang-liwayway, manunulat na mag-isang tumitipak sa karimlan.
Ito ay mga ilaw sa karimlang bumabalot sa lahat.

Kung gabi ang dilim, siyang namamaalam ay siyang naiiwan.
At ang habilin ay higit pang kumilos sa balot ng kadiliman, habang ang dilim ay kinakalinga ng kanyang mabubuting anak.

Kung gabi ang dilim at tila kawalan-katiyakan, ang tagumpay ay siya ring nasa durungawan.

(Bulatlat.com)

Share This Post