Cease

Ni MARK JOSEPH RAFAL
Bulatlat.com

Tapos na raw ang moro-moro
Sa Zambo. Ang tanong mayroon

Nga bang sigalot? Ay! Itong
Mga salot ng ating bayan,

Lubhang bihasa sa salamangka
At naratibong ang saysay

Ay waring pagpipinta sa tubig.
Pakitong-kitong na silang

Nililinis ang kani-kanilang
Duguang bakuran at limahid sa pagkanid

Himpilan. Selective justice?
Sabihin ninyo sa amin, kapita-

Pitagang lingkod-bayan, mata-
Sa-mata, kung ang hinahanap

Ninyong hustisya’y piling-pili.
Nakita na ba ninyo ang pilat

Sa aming araw-araw na pakikidigma,
Sa sistemang inyong sinasamba?

Ay! Ang marriage proposal sa Congress
At ang elitistang turing sa Napoles:

Sa amin ninyo ibato ang tanong.
At tanging taning ang aming maitutugon:

Nakahanda ang inyong himlayan,
Hindi namin pangangalanan

Ang inyong mga puntod.

(https://www.bulatlat.com)

Share This Post