Kasama

Ni FAYE SAGUN
Bulatlat.com

“Ako’y nakikibaka dahil ako’y umiibig,
ako’y umiibig kaya ako’y nakikibaka.”

Hindi tayo nangako ng karangyaan sa isa’t isa,
Ni hindi tayo nangarap ng mga bagay na magara.
Hindi tayo nangako na laging maging romantiko,
Sumunod lamang tayo sa indak ng ating mga puso.
Hindi tayo tumanaw sa buhay na laging magkasama
At di rin naman natin tanaw ang buhay na wala ang isa.

Pagkat alam nating ang pag-ibig ay di madamot,
Sa sinisinta ma’y di dapat magpapukot.
Batid rin natin ang kapahamakan sa bawat laban
May takot man,
Hawak-kamay tayong haharap.
Dahil hindi man tayo nangako ng mahabang buhay,
Sumumpa naman tayong magsasama at di pabubuway.

Binigkis tayo ng pagmamahal sa isa’t isa at sa bayan ,
Pinanday tayo ng lumalalang krisis at kahirapan,
Sinubok tayo ng mga sangandaan at mga sakrispisyo,
Hinubog tayo ng mga kabulukan sa lipunan mismo.

Ang ating pagmamahalan ay di pangkaraniwan:
Di ako ang daigdig mo,
At di sa iyo umiinog ang aking mundo.
Ang bawat araw ay ni walang kasiguraduhan
Na ang isa ay hindi magpapaalam at lilisan.
Gayunpaman, ang pangamba ay di natin kilala,
Ang pagkainip ay di natin dama,
Dahil alam nating sa isa sa mga pagsilip ng buwan
Tayo’y muling magsasama
Tangan ang kalayaang pinapangarap.

*para sa lahat ng mga kasamang umiibig.

Imus, Cavite
05/10/2013

Si Faye Sagun ay tubong Cavite. Mahilig humigop ng mainit na kape sa malamig na umaga. Mahigpit niyang pinanghahawakan sa pagsulat ang mga katagang: “Sumulat para sa tao at hindi para sa Tao”. Mahilig tumunganga at magmasid. Madalas makita si Faye Sagun na kumakain ng fishball sa gilid ng kalsada.

(https://www.bulatlat.com)

Share This Post