Anong Diyos kaya?

Ni RAYMUND B. VILLANUEVA

“Mayroon raw ho yatang mga tumutol sa K to 12 na nag-rally kanina. Humigit-kumulang raw ho dalawampu sila. Pero iyong banner ho nila, tiglilima. Yung tao ho baka magreklamo ng unfair labor practice dahil limang bandera ang pina-tangan sa kanya. Minsan ho talaga ang mga kritiko natin, sila lang talaga ang anak ng Diyos; sila lang ang magaling. Kaya bahala na ang Diyos sa kanila.”—Presidente Benigno Simeon Aquino III (29 Mayo 2015)

At siya’y nagbanta sa ngalan ng Diyos.

Ang tinakot at tinuya’y mga gurong kulang ang sahod
Nagtuturo sa kalahating kwarto o sa ilalim ng puno
Walang palasyo, walang libreng pagkain
Walang libreng katulong at hardinero
Walang badigard , walang alalay
Walang mac at libreng post paid iphone
Walang teleprompter, walang ashtray holder
Walang mga kapatid na sikat at makapangyarihan
Walang tagapagsalita, walang SUV at limousine
Walang Jim Paredes, walang speechwriter
Walang PDAF, walang DAP
Walang milyon-milyon sa bangko, walang lupa sa Antipolo
Walang mansion sa Times Street, walang mall sa Tarlac
Walang best friend na heneral, walang computer games
Walang lolang girlfriend ni Antonio o Makapiling lolo
Walang sikat na magulang at crony na tiyo
Walang Hacienda Luisi…

Teka. Di nga pala kanila iyon.

-8:50 n.g.
3 Hunyo 2015
Lungsod Quezon

Share This Post