Ang sa amin ay sa amin, wala kang karapatang kamkamin

(Photo by C. Cabanatan/Bulatlat.com)
(Photo by C. Cabanatan/Bulatlat.com)

By CHRISTINE ANNE T. CABANATAN
Bulatlat.com

Ilang taon na ang lumipas, nang tayo ay sakupin
Ngunit bakit tila nais yata nila itong ulitin?
‘Kakapal ng mga mukha, di na nahiya
Anong akala n’yo sa amin, mga utak-biya?
Pati ang West Philippine Sea, nais nyo pang nakawin
‘Di kami makapapayag, kaya ang dapat sa inyo ay palayasin
Maraming pamilya ang umaasa riyan
Wala ba kayong awa, pag kumulo ang kanilang tiyan?
Bakit ko pa nga ba itatanong, gayong alam ko naman ang sagot
Matakot kayo, dahil kayo ay mananagot,
Sa aming mga Pilipino na hindi na pasasakop
Ang amin ay sa amin,
Kaya wala kayong karapatang kamkamin
Di na kami patitibag, Tsina
Dahil di na kami ang bansang sa tingin n’yo ay mahina. (https://www.bulatlat.com)

Share This Post