Katalinuhan, Kaisipan, Karunungan , at Kamalayan

Ni ROMMEL PIPOY LINATOC

Maraming simbulo ang Kaalaman.
Sinusukat ng gradong Iyong kinalugdan,
Itinatak sa pirasong papel ang pangalan.
Ngunit, kulang ang mga ito sa karunungan.

Ang sinaulong katuruan , madali ang paghiwalay
Babansutin ang sarili, mauupos ang iyong malay.
Pagsusunog ng kilay ay ganap ang saysay
Kung sa bawat aralin, kaliwanagan ang pakay

Kakayahang pinanday sa kalagayan ng sangnilikha;
Lalim ng kaisipan ay lalaya sa sambayanan may pagkalinga.
Kapag sa sarili ang sipag at tiyaga ang panata,
Iyong namang buksan ang diwa sa malawak na balana.

Kaisipan, Karunungan , at Kamalayan
Magkakaug-nay ang kahulugan tungo sa Kaliwanagan
Ibahagi ang kakayahan,tumugon sa panawagan
Talino ay may katuturan kung kaakibat ang paglaya ng bayan. (https://www.bulatlat.com)

Si Rommel Pipoy Linatoc ay mandudula, mananaliksik at isang ecumenical development worker; Isa din siyang Propesor sa University of the Philippines at Philippine Women’s University.

Share This Post