Agosto 9 ang Pandaigdigang Araw ng mga Katutubo

In a historic gathering in October 2016, indigenous peoples and Moro form an alliance of national minority in defense of ancenstral lands and right to self-determination. (File photo by Fred Dabu/Bulatlat)

Ni LUCHIE MARANAN

Duterte sa Pilipinas
Sa Brazil si Bolsonaro
Mga diktador at tirano
At gaya nilang mga pinuno
Na habang nasa pwesto
Ay ninenegosyo ang lupang ninuno,
Ang pagtutol ng mga katutubo
Ay sinasagot ng mga punglo.

Manindigan tayo para sa karapatan
Ng mga katutubo sa sanlibutan,
Itaguyod ang kanilang kaugalian
At kaalaman,
Kilanlin ang kanilang sariling
Pagpapasya sa kanilang
Buhay, lupa at likas-yaman

(https://www.bulatlat.com)

Share This Post