Tags: ABS-CBN shutdown

‘Anti-Terror Bill worrying’ – UN report

The report also noted that the controversial Anti-Terrorism Act which replaces the Human Security Act of 2007 “dilutes human rights safeguards, broadens the definition of terrorism and expands the period of detention without warrant from three to 14 days, extendable by another 10 days.” Related story: UN report cites impunity for human rights violations in the…

First Person | Ang araw na kami’y nawala sa ere

Habang pinagninilayan ko ang mga pangyayaring ito, marahil ay bahagyang natalo ang mga Lopez ngunit mas malaki ang pinsala nito sa mga sambayanang Pilipino kasama kaming ilang libong empleyado. Ito ay dahil sa pinagdamutan na sila ng estado na makakuha ng libangan at impormasyon sa panahon na may kinakaharap na krisis ang ating bansa, lalo na sa mga komunidad na tanging ABS-CBN lang ang napapanood nila sa pamamagitan ng analog broadcast.