Tags: Dama De Noche

Ni Ryan Alcarde Walang nang ibang pipili sa gabi Upang pagsabuyan ng halimuyak. Kaparis mo, munti at puti, Ang bituing nagliliwanag. Aanhin mo ang umaga Ng mga hari’t reynang Nasilaw sa sinag ng araw; At ng imperyong Nagsadlak sa marami sa pinakamahahabang gabi. Kaya mo pinili ang lamig at dilim, Ang pamumukadkad sa mga daang…