Tags: intelligence training

Ni MARK ANGELES Inilathala ng Bulatlat Sa akademya ng militar, bahagi ng pagsasanay ang mabisang paniniktik tulad ng manananggal. Ginamit na ito noong panahon ni Magsaysay nang kilos ng Huk ay aswangin ng mga kagaw. Kay Doc Bien naman ngayon ang pinamugaran; pinaligiran ng mga kagaw ang talasukang bahay. Tinularan ang ahas na sa talahib…