Tags: palm oil plantations

Pangalawa sa dalawang-bahaging artikulo tungkol sa plantasyon ng palm oil Unang bahagi: Ang nakalalasong usok at ang plantasyon ng palm oil sa Indonesia Ni CLEMENTE BAUTISTA Sa Pilipinas, pareho rin ang tinatahak ng gobyerno sa pagpapalaganap ng palm oil plantation. Mabilis na pumapasok at nangangamkam ng lupa sa ating mga kagubatan at kapatagan ang mga…