Ako’y Alabok Lamang

NI RAUL FUNILAS
Inilathala ng Bulatlat
Vol. VII, No. 27, August 12-18, 2007

Gunitang naglayag hanap ay alabok
Na dating dumapyo’t sa aki’y humagod
Noong ang panaho’y hindi nasaakop
Ng bagong milenyong dagling umimbulog.

Ngayo’y natitimbon sa pukas na daang
Sinalisalisod ng paang magaspang,
Tanging ipoipo ang nagpapatunghay
Upang manalakay sa gawing kanluran.

Ngayong humahaplos ang bagong alabok
Sa hapay kong buhay ay waring sinagot
Ang tanong kung galling ba sa alabok
Ang tao sa mundong mabagal umikot.

Halina, Alabok, at ibahaghari
Ang kulay mong laging ipinagkatangi.

Inilathala ngBulatlat.com

Share This Post