Filipinas Irrendenta

NI PAPA OSMUBAL
Inilathala ng Bulatlat
Vol. VIII, No. 3, February 17-23, 2008

Hapo na ang kalamnan
sa pagbaklas ng tuyong langib
sa bukiring nilambungan ng bangungot
may mga sariwang sugat pa pala
sa likuran ng talahib at dawag
na hindi pa napaghilom ng panahon.

Hindi na nagtika pa ang Kasaysayan,
mapanghuwad ang dala nitong kapayapaan;
ito nga ay isang Babel.

Inilathala ng Bulatlat

Share This Post