Walang Awit ang Ibong Hindi Malaya

NI RAUL FUNILAS
Inilathala ng Bulatlat
Vol. VIII, No. 8, March 30-April 5, 2008

Ikulong mo man ang ibon sa hawla at gintong moog,
Busugin sa milagrosang palay na ipon sa bukot;
Oliba mang gintong lawrel ang aranyang ibinalot
Nais pa ri’y kalayaa’t papawiri’y umimbulog—
Galain ang buong mundong humihingal sa pag-ikot.

Ligalig ang kaisipang hinahanap ang pag-alpas,
Ang paglaya’y tinatanaw sa araw na sumisikat;
Yukayok ang kalungkutan sa silim na lumalatag
Ang mata ay namumugto sa hinagdang luhang natak
Yumupyop ang paghihintay sa pag-idlip ng magdamag.

Walang himig na awiting nanunukal sa paligid,
Ang boses ay laging pagaw walang lakas yaong tinig;
Lugon nitong balahibo sa alabok sumasanib
Aping ibong ikinulong may himagsik ang hinagpis.

Marso 25, 2008
UP Diliman

Share This Post