Talababa sa Japan: Marso 11, 2011 (III)

Ni RICHARD R. GAPPI

Buhangin.
Kung saan sinisinsin
ang mga butil na ipinadpad ng hangin.

Muhon sa lupa at dagat.
Singlambot ng yapak,
lagda sa bigat at lawak ng apak;
kawayang nahuhutok
sa pihit at hubog ng palad.

Sa gabi,
likaw na bituka ng buwan.
Sa araw,
sandalan ng pagod na katawan
na kinukumutan ng sinag.

Karaniwan,
lumalapad kapag mababa ang tubig;
nagtatago ang noo
kapag ang alon ay tumataib.

Pero ngayon:
nasa tadyang mo din
ang ulos ng tanghaling tapat.
Mula sa Sendai, Japan
kumalat ang malat ng lamat
tulad ng lambat na nagbitak-bitak.

Maraming tawag ang namalat,
naligwak sa napunit na hinagap.

O, buhangin
bawiin mo
ang dilang naumid,
nabatak
at pumunit sa hanggahan ng dalumat.
Pakikinggan ko ang iyong bulong.
Tulad ng bago mabasag
ang alon at mag-isang pumalaot
ang mangingisda sa dulo ng aking tanaw.

6:45PM, Biyernes, 18 Marso 2011
Angono, Rizal, Pilipinas

Share This Post