Patuloy na dumarami

Ni JOHN THIMOTY A. ROMERO

Patuloy na dumarami
Ang mga imaheng
Pinuno na ng puros na karahasan;
Dugo sa bawat pahina
Patak ng luha sa bawat pagbuklat
Nang maisiwalat
Ang kalagayan ng kapwa ko lumad.

Patuloy na dumarami
Ang pinalilisan ng takot
Binubugaw ng mga putok ng baril
Na aniyang sabay-sabay na pumuputok
Sa kumpas ng maestrong
Namumuno sa marahas sa sigwa
Ang kalaban—
Ang karaniwang mamamayan.

Patuloy na dumarami
Ang mga hikbing
Maririnig mula sa mga biktima
Ng mga lasenggo’t manlulupig
Bihis ng kanilang mga
unipormeng berde
Na pinabanguhan aniya ng amoy bakal na dugo
Nang tumagos ang mga bala
Sa malalambot na balat ng mga matatanda, bata at kababaihan.

Ngunit sa kabila nito

Patuloy ring dumarami
Ang nagpapanatiling sagrado
Sa buhay ng mga mamayan
Na kung turingin ng mga hangal
na sundalo’t militar
Ay mga mababahong baboy
at patabuying mga manok.

Patuloy ring dumarami
Ang natututong bumangon
Mula sa pagkakadapa
Mula sa walang katapusang bayo ng mga bala
Sa mga kahoy-kahoy nilang mga tahanan
Sapagkat hindi nila mawari
Na dumating ang panahong
Wala nang matitira sa kanila
Para panindigan
Para ipaglaban.

Patuloy ring dumarami
Ang dumidinig sa kanayunan
Mula pa sa kalunsuran
Sapagkat hindi na nila nasisikmura
Ang masasarap na pagkain sa hapag
Ang malalambot na kutson at higaan sa pagtulog
Ang malalamig na aircon sa kani-kanilang mga kwarto
Ang mga liwanag na dala ng kanilang mga cellphone
Kung ang kapalit nito’y dugo at pawis
Ng mga pangunahing nagbibigay nito sa kanila.

Patuloy ring dumarami
Ang nakalalaya sa kamangmangan
Natututong ihapag sa mesa ang krisis
Sa kani-kanilang komunidad
Patuloy na lumalakas
At patuloy ang nagtitipon ng lakas
Ang mga dating mahihinang tahas na ginugulang
Ng mga nanghuhuthot ng lakas-paggawa.

Patuloy, at patuloy na dadami
Ang mga lumalahok sa laksang miyembro ng sambayanan
Na babangga sa mga pader na nagbubukod
Sa Mayayaman at Mahihirap
Sa pormado at gusgusin
Sa pumapatay at namamatay

Sapagkat nasa punto na sila
Na kahit gaano pang taas
Ang antas ng bawat pagbayo
Sa kanilang karapatan

Patuloy, at patuloy na dadami
Ang mga dahilan
upang tumugon sa idineklarang giyera
sa kanilang inosenteng mga pamumuhay.

Patuloy, at patuloy na dadami
Ang mga dahilan
Upang sumulong
At lumaban.
(https://www.bulatlat.com)

Share This Post