TWIPH: Pandarambong ni Imelda Marcos

Ang mga kaso ng pandarambong ni Imelda Marcos at paghahanap ng hustisya. (https://www.bulatlat.com)

Written by: ALYSSA MAE CLARIN
Narrated by: REIN TARINAY
Edited by: AARON MACARAEG

Share This Post