Tags: mainstream cinema

Ni ROLAND B. TOLENTINO Bulatlat.com Dapat ay antitetikal ang relasyon ng mainstream at indie cinemas. Ang mainstream cinema ay tampok ang kita, ang indie cinema ay ang sining. Ang mainstream cinema ay lugmok sa kalakaran ng industriya: pamatay na skedyul ng produksyon at post-produksyon, proverbial na tumatalbog na tseke na installment na gawa at postdated…