Tula: Tatlong Bagong Tula Para Sa Morong 43

I. Rehas

Isang karsel ang dibdib;
kulungan itong binibisita ng kanyang istetoskop
upang tukuyin ang sakit ng kasukasuan
at nakalagdang kirot sa ubod ng kalamnan.
Bawat lapat at diin,
kasabay nang malalim na buntung-hininga,
ay maingat na paghimaymay sa s/ugat ng pag-iral.
Nanumpa siya kay Hipokritus at ito ay kanyang tinanganan;
mapadako man siya sa gusgusing dampa sa kanayunan
sa tagpi-tagping kaluluwa ng syudad
kahit hanggang dito sa dibdib ng pasismo.

Nagpaalam at nagpasalamat ang huling pasyente.
Humakbang naman siya pabalik sa sulok
at humiga sa kanyang unan. Bago umidlip,
kasabay ang malalim na buntunghininga,
naikwadro ng kanyang tingin ang selda:

Ito ang dibdib ng aking lipunan;
naghahanap ng gamot ang mga nakareseta
sa pader at lansangan.

II. Ang Daang Matuwid

Ang daang matuwid ay nagsisimula
sa isang resort sa Morong,
isang bayan sa lalawigan ng Rizal na isang palayan
at kung saan kahit ang ebidensya ay itinatanim
upang ang butil ng kawalang katarungan
ay kanilang maihasik at tumutubo sa kanilang baog na puso.
Pagkatapos, magsasangandaan ito
sa Camp Capinpin at magdudulo sa Camp Bagong Diwa
sa isang sulok, sa loob ng karsel.
Doon, sila ang magniningning na halimbawa —
ang buhay na patunay na sa libingan ng mga buhay
ang aming gobyerno at pamahalaan
ay makatao
may puso
may malasakit
may pagpapahalaga sa karapatang pantao.
Dahil kung hindi sa kanila
hindi rin magagawa at maaasikaso ng Morong 43
ang mga bagay at serbisyo na hindi maibigay ng aming gobyerno.
Palakpakan natin ang daang matuwid.
Ipinamumukha nila hanggang sa pinakasulok ng buong mundo
ang kabutihang loob ng isang Aquino,
na ang ama ay minsang humimas sa rehas na bakal
at nasadlak dito sa panahong ang aming bayan
ay nakalukob sa Anino ng Kamay na Bakal.
Palakpakan natin ang matuwid na daan.
Palakpakan natin.

III. Baka Sakali

Feel namin ang iyong aruy-aruy
sa pagkabasted ‘yo ni Luz Uy;
kung puso’y nais muling sumibol,
palayain mo kaming kinulong
dahil sa bisa’t pilay na sumbong
at ebidensyang tubog sa lason.
Kapalit nito’y sikretong potion;
sagot sa mailap na honeymoon.

Richard R. Gappi
30 Nobyembre 2010

Share This Post