APEC-tado sa APEC

Abala ang gobyerno sa paparating na APEC Summit. Pero para kanino nga ba ang APEC?

Video by Altermidya

Share This Post