Category: Labor & Employment

Kampuhan ng mga manggagawang agrikultural, dinepensahan ng kolektibong pagluluto

Ni ROGENE A. GONZALES Nitong Pebrero 10 nang umaga sa pangunguna ng Sama-samang Artista para sa Kilusang Agraryo (SAKA) inilunsad ang Luto! Laban! Sunday Cookout para sa NAMASUFAsa Liwasang Bonifacio, Maynila. Tumungo ang mga artistang alyado ng SAKA at mga boluntaryo mula sa industriya ng sining, kultura, at kaalaman sa protest camp ng Nagkahiusang Mamumuo…

Hail to the (Endo) King!

Sy may indeed be a hardworking man. But so are his conglomerate’s employees. With Sy’s determined use of neoliberal policies such as contractualization, the fruits of tens of thousands of his employees’ hard work go largely to his companies’ profits. Here lies the unheralded side of his Forbes-topping net worth, the secret to his centavo to billion peso taipan tale and why labor groups are raising their placards to hail the Endo King.