Tags: Mayo Uno

SAHOD ITAAS, PRESYO IBABA May 10, 2011 Mr. Speaker, honorable colleagues, I rise on a matter of personal and collective privilege upang ihayag ang ilang mahahalagang usapin ng mga manggagawang Pilipino. Noong Mayo Uno 2011, ipinagdiwang ang Pandaigdigang Araw ng Paggawa at naging malakas ang panawagan ng mga obrerong Pilipino sa buong bansa para sa…